Nhìn cái bản mặt em cờ hó này như mới bị 80 con bồ đá đít - Rõ khổ!

Mặt khổ ghê cơ. haha.

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?