Nhìn anh ấy lái xe suýt nữa phụt cả nước vào màn hình, bá đạo quá thể

Kỹ thuật lái xe này phải nói là đỉnh của đỉnh rồi, chắc trăm người mới được một người như anh. Thật quá tưởng tượng.
[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/18/capture_2nasii8o2eccr.png
[/embedPost]
Lưu ý không uống nước khi xem nhé, kẻo ướt hết đấy.
[embedPost]

[linkEmbed]/threads/hai-anh-container-choi-tron-tim-mot-ong-tron-day-mot-ong-di-tim-mai-khong-thay.2453384[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/18/14563394_1769074120018348_88777455337303_2n9ml0fke0n69.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed][/embedPost]
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?