Nhiều người tử nạn nhưng núi Hoa Sơn - con đường tử thần trên ván gỗ vẫn hút khách

Không hiểu người ta vận chuyển lương thực lên bằng cách nào nữa.. không lẽ dùng trực thăng?

Nhìn thôi mà đổ hết cả mồ hôi. Có ai sợ độ cao như mình không?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/18/hang-hui-plank-walk-caravan-trail_2p49aqd719163.jpg


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?