Nhiều người 'đầu hàng' trước phép tính 6^2 ÷ 2(3) + 4 = ?

30% người đưa ra đáp án là 58, 70% cho rằng kết quả cuối cùng phải là 10. Vậy còn bạn thế nào?
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/untitled-1-4824-1462293664_2mgdj6h8k5gb4.jpg

Theo bạn kết quả của phép tính này là bao nhiêu?
> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/2-7981-1462293664_2mgdj6h8kb6ab.jpg

Con số cần điền vào đấu (?) là bao nhiêu?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/3-4766-1462293664_2mgdj6h8jd519.jpg

Có cách nào khiến một người không chớp mắt trong thời gian dài nhất?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/4-6696-1462293664_2mgdj6h8f8b5e.jpg

Việc gì mà bạn không làm nhưng vẫn bị phạt?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/5-3873-1462293664_2mgdj6h8i2r40.jpg

Học cách làm đồ giả gọi là gì?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/95-nguoi-khong-nhin-thay-20-con-vat-trong-buc-tranh-nay-con-ban.2330885[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/01-1632-1462201421_2mg8qj4mnecs2.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?