Nhân viên TGDD đỏ mặt vì được khách hàng tán tỉnh

Thu ChangThu Chang

10/11/2016/0

Bình luận
-
Vơ hài...ha ha ha

- Trả lời -

- 10/11/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?