Nhân viên Grabbike bị xe ôm đánh và dọa đâm

Đạt LáoCáĐạt LáoCá

12/11/2016/0

Đi Grab bị xe ôm đánh , cầm thân cây dù đứg đánh vào xe vào đầu a Grab luôn nhưng mà đơ quá chưa kịp quay lúc đầu , làm sợ muốn chết
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?