Nhân viên bán thuốc giá cắt cổ gấp 5 gấp 10 lần cho người nước ngoài

Văn Trung 2Văn Trung 2

11/09/2016/0

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?