Nhận cung cấp kỷ niệm chương đồng, quà tặng vinh danh, cúp đồng xoay, cúp đồng doanh nhân

diuvfadiuvfa

08:34 - 19/04/0

cúp đồng , cúp doanh nhân,sản xuất cúp đồng xoay, cung cấp cúp đồng mạ vàng, bán cúp thể thao , cúp doanh nhân
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI

Thông tin liên hệ:

Người bán hàng : HÀ Dịu


Hotline : 0923 098 699
Zalo: 0166 285 95 22

Tell: 0466 866 999-04 3360 2345


Email:quatang.cupviet@gmail.com

Website: quatangvietnam.com.vn

website: vfagift.net
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-N9RYjUVJ-PQ%2FUwqmQBKT4VI%2FAAAAAAAABOk%2Fc4SsxnsX6WM%2Fs1600%2F7.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-LgGLc66vA28%2FUwqmQc7W-oI%2FAAAAAAAABOs%2FPSGGq-gtn3Q%2Fs1600%2F9.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-owBlrjAOXNU%2FUwqmHHB1MsI%2FAAAAAAAABLo%2FzPAOqFOHLHw%2Fs1600%2F10.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-PbJkgdCldUM%2FUwqmHC2ybVI%2FAAAAAAAABLw%2F8Qnf25kFqKE%2Fs1600%2F11.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-IM6GsUQw2i4%2FUwqmJLahYGI%2FAAAAAAAABMU%2FA0iSnByRg-A%2Fs1600%2F16.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-Ty-YI9kqGXI%2FUwqmKZmk-KI%2FAAAAAAAABMs%2FeQqf3qpF-qk%2Fs1600%2F17.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-vRGgqrVpBYI%2FUwqmLVsWoMI%2FAAAAAAAABM4%2FKYxOvB2VPco%2Fs1600%2F18.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-8l-OZLSMpSQ%2FUwqmKNzGe5I%2FAAAAAAAABMo%2Fvi_FJpQ0jpA%2Fs1600%2F19.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*


https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-MZTlOPPapbg%2FUwqmL3WmyjI%2FAAAAAAAABNc%2FNfO8XNq7L7w%2Fs1600%2F20.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-oH7SBG0W7Eo%2FUwqmL_VSOzI%2FAAAAAAAABNI%2FKh26mfMgMag%2Fs1600%2F30.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
- Cúp biểu trưng kỷ niệm

- Chặn giấy bằng đồng

- Cúp hạc xoay bằng đồng

- Kỷ niệm chương đúc nổi 2D, 3D

- Cúp biểu trưng ăn mòn mạ vàng

Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội n

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?