Nhận biết công việc phù hợp qua tướng bàn tay

Hình dáng bàn tay có thể bộc lộ về tính cách và sự nghiệp phù hợp với mỗi người. Bàn tay mệnh Hỏa phù hợp với nghề có liên quan đến nghệ thuật, trong khi đó người có bàn tay mệnh Thổ lại mát tay với ngành bất động sản.

Cùng xòe bàn tay ra để kiểm tra xem có đúng không bạn nhé!
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/1_2o1c8n2b7toj9.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/2_2o1c8ncfi6eog.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/3_2o1c8nlhartep.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/4_2o1c8nt3q4b5f.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/07/5_2o1c8ob1n1b1m.jpg


Nguồn: Tiin.vn
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?