Nhà văn Kim Dung, một kì nhân

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/02/11/kim-dung-3_2nrq7jdtpeeco.jpg
[/embedPost]
Những người mê tiểu thuyết võ hiệp đều biết rằng, Kim Dung là một bút danh được dùng khi viết tiểu thuyết. Cái tên này chẳng qua là tách chữ Dung trong Tra Lương Dung ra làm đôi thành Kim – Dung. Chữ Dung trong tên Tra Lương Dung có nghĩa là cái chuông lớn, gồm bộ Kim ở bên trái và chữ Dung (nghĩa là bình thường) ở bên phải, tách ra thành Kim – Dung. Nhiều người không biết rằng cái tên Kim Dung đương nhiên nổi tiếng trong thiên hạ nhưng cái tên Tra Lương Dung cũng không phải hạng xoàng.

http://kienthucchoban.com/kim-dung/
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?