Nhà trường gửi thông báo thu tiền bảo hiểm, phụ huynh cứng đáp trả khiến giáo viên sững người

Phụ huynh cứng nhất năm là đây. Cơ mà tôi ủng hộ cách làm này
Đúng ra bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể thì sẽ là tự nguyện, đóng hay không là chuyện của phụ huynh học sinh. Huống hồ gì thời nay có đủ dịch vụ bảo hiểm còn tốt hơn vạn lần bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể ở trường.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/08/21430447_1250624301710607_26620508378170_2osdjtgtelm83.jpg
Bình luận
-
Mua tại trường thì trường mới có lợi nhuận chứ!

- Trả lời -

- 09/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?