Nhà phân phối máy hàn Deca tại Việt Nam - Đại lý Deca tại Việt Nam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

15:33 - 02/04/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/02/8032200864_1522658005.png
MIG -MAG COMPACT – Industrial
D-MIG 600 – MIG-MAG, 4 rolls wire feeder – Industrial –
Supplied with torch, earth clamp, roller ø 0,6 0,8 1,0 1,2 mm steel
262200D-MIG 635 T 3Ph 230-400/50 # W/ MIG torch 230A 3m (euro)
263700D-MIG 650 T 3Ph 230-400/50 # W/ MIG torch 340A 3m (euro)
263800D-MIG 660 T 3Ph 230-400/50 # W/ MIG torch 340A 3m (euro)
D-MIG 600 – MIG-MAG, 4 rolls wire feeder SYNERGIC WIRE SPEED CONTROL, – Industrial –
Supplied with torch, earth clamp, roller ø 0,6 0,8 1,0 1,2 mm steel
262600D-MIG 635 TD 3Ph 230-400/50 # W/ MIG torch 230A 3m (euro)
263400D-MIG 650 TD 3Ph 230-400/50 # W/ MIG torch 340A 3m (euro)
263600D-MIG 660 TD 3Ph 230-400/50 # W/ MIG torch 340A 3m (euro)
MIG -MAG WITH WIRE FEED UNIT SEPARATE – Industrial –
10236TORCH 230A 3m (euro)
10463TORCH 340A 3m (euro)
10463TORCH 340A 3m (euro)
DECAMIG 7000 series Digital instruments
D-MIG 700 – MIG-MAG, 4 rolls manual separate wire feeder – Industrial –
Wire feeder supplied with roller ø 0,6 0,8 1,0 1,2 mm steel
Suggested package D-MIG 735 TD
266300D-MIG 735 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
269100WF4 WIRE FEED DEVICE # 4 Rollers MANUAL WIRE FEED UNIT
10142INTERMEDIARY CABLE MIG 3m > D-MIG 700 series
10236TORCH 230A 3m (euro)
Suggested package D-MIG 750 TD
267600D-MIG 750 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
269100WF4 WIRE FEED DEVICE # 4 Rollers MANUAL WIRE FEED UNIT
10142INTERMEDIARY CABLE MIG 3m > D-MIG 700 series
10463TORCH 340A 3m (euro)
10067KIT WHEELS WF 4
Suggested package D-MIG 760 TD
268800D-MIG 760 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
269100WF4 WIRE FEED DEVICE # 4 Rollers MANUAL WIRE FEED UNIT
10142INTERMEDIARY CABLE MIG 3m > D-MIG 700 series
10463TORCH 340A 3m (euro)
D-MIG 700 seriesoptional
10138INTERMEDIARY CABLE 4m > D-MIG 700 SERIES
10144INTERMEDIARY CABLE 9m > D-MIG 700 SERIES
10067KIT WHEELS WF 4
D-MIG 700 – MIG-MAG, 4 rolls Synergic Digital separate wire feeder – Industrial –
Wire feeder supplied with roller ø 0,6 0,8 1,0 1,2 mm steel
Suggested package D-MIG 735 TD
266300D-MIG 735 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
269800WF4 D WIRE FEED DEVICE #SYNERGIC WIRE SPEED CONTROL 4 Rollers
10142INTERMEDIARY CABLE MIG 3m > D-MIG 700 series
10236TORCH 230A 3m (euro)
Suggested package D-MIG 750 TD
267600D-MIG 750 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
267649D-MIG 750 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
269800WF4 D WIRE FEED DEVICE #SYNERGIC WIRE SPEED CONTROL 4 Rollers
10142INTERMEDIARY CABLE MIG 3m > D-MIG 700 series
10463TORCH 340A 3m (euro)
Suggested package D-MIG 760 TD
268800D-MIG 760 TD 3Ph 230-400/50 # Power source & earth cable
269800WF4 D WIRE FEED DEVICE # SYNERGIC WIRE SPEED CONTROL 4 Rollers
10142INTERMEDIARY CABLE MIG 3m > D-MIG 700 series
10463TORCH 340A 3m (euro)
D-MIG 700 seriesoptional
10138INTERMEDIARY CABLE 4m > D-MIG 700 SERIES
10144INTERMEDIARY CABLE 9m > D-MIG 700 SERIES
DECAMIG 7000 D-MIG 700 series Water cooling accessories
10143INTERMEDIARY CABLE MIG H2O 3m > D-MIG 700 series
10139INTERMEDIARY CABLE MIG H2O 4m > D-MIG 700 series
10145INTERMEDIARY CABLE MIG H2O 9m > D-MIG 700 series
10461MIG TORCH 500A H2O 3m (euro)
10462MIG TORCH 500A H2O 4m (euro)
10651WU 1500 WATER COOLING UNIT 1Ph 400/50-60
DECAE-ARC 860 3Ph 230-400/50-60 # With wire/remote control; w/o acc.”TUV”
DECACode: 220100 Thyristor controlled. Supplied w/remote control
DECADS/60 Welding kit 500A #Welding cable 70mm2
DECACode: 000209 Welding kit MMA
DECASuggested package D-MIG 760 TD EVO
DECAD-MIG 760 TD EVO 3Ph 230-400/50-60 # Power source & earth cable
DECACode: 268400
DECAWF4 D EVO Wire Feed device # Synergic wire speed control 4 rollers
DECACode: 269200
DECADecamig 7000 D-MIG 700 series Water cooling accessories
DECAIntermediary cable MIG H2O 9m > D-MIG 700 series EVO
DECACode: 010110
DECAMIG Torch 500A H2O 4m (Euro)
DECACode: 010462
DECAWater cooling Unit WU 16 1Ph 400/50-60
DECACode: 010666
DECAWelding Helmet with Autodarkening filter
DECAWM 35 Auto-Darkening 5-9; 9-13 DIN [Colour box] (Shipping carton 6pcs) class 1.1.1.1 wide view
DECACode: 010377
DECAWelding Cable
DECAWelding Cable 70mmq 10m
DECACode: 010361
DECAPressure Reducer CO2 with 2 Manometers 21,8×14/1″M
DECACode: 010512
DECAArgon Adapter for CO2 Pressure reducer 21,8×24,32
DECACode: 010571
DECAMMA welding electrodes for steel “High quality” E6013 RUTILE Industrial carton box
DECARUTILE electrodes D 2.5mm [275pcs]
DECARUTILE electrodes D 3.2mm [145pcs]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?