0/28/04

Người yêu có thể không có nhưng lợn nhất định phải có một con, có ai muốn sở hữu em pet chất chơi này không?

Lợn vừa dễ nuôi, dễ chiều chuộng, tính tình không đỏng đảnh, sớm nắng chiều mưa như một cô gái. Thế nên chưa có người yêu thì các anh em FA có thể tranh thủ sắm ngay một em lợn để nuôi nhé. Người ta thường nói: "Nếu bạn đối xử tốt với một con chó, nó sẽ coi bạn là chủ; nếu bạn đối xử tốt với một con mèo, nó sẽ nghĩ bạn là đầy tớ. Chỉ có loài lợn là đối xử bình đẳng với ta mà thôi'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/28/18118911_1920056534903852_67167626842910_2o916fla190hp.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/28/18058096_1920056581570514_59187657307273_2o916g3m42712.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/28/18156879_1920056611570511_50793219607966_2o916gi4r2ls5.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/28/18194986_1920056641570508_23910003626005_2o916gmksqh34.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/28/18194775_1920056678237171_36396331006020_2o916h0c7ijqj.jpg


Nguồn: Phạm Bá Chung
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?