Người làm thịt rắn hổ mang chỉ trong tích tắc

ba lăng nhăngba lăng nhăng

11/01/2016/0

Rắn hổ mang, rắn mái gầm mà làm thịt như làm tôm làm tép, một phút một con thật quá nhanh quá nguy hiểm. Không biết bổ béo tới mức nào chứ sơ sẩy một chút là nguy hiểm tới tính mạng như chơi.
Bình luận
-
Nghệ nhân làm thịt rắn

- Trả lời -

- 11/01/2016

- Trả lời -

- 12/01/2016

Con này mà nướng lửa than thì ngon phảu biết

- Trả lời -

- 11/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?