Người Hà Nội "đi sau" liệu có "về trước" trong cuộc chiến xây lắp bậc tam cấp, chống lấn chiếm vỉa hè.

Em XukaEm Xuka

23/03/2017/0

Thật sự đã trở thành "phong trào" cho cả hai miền Nam - Bắc rồi. Cuộc chiến chống lấn chiếm vỉa hè ít nhiều đã tác động đến nhận thức và hành động của người dân Sài Gòn và Hà Nội, làm tiên phong cho các địa phương khác trong cả nước.
Cũng giống như Sài Gòn, người dân Hà Nội cũng đã bước vào cuộc chiến, liệu có thể "đi sau-về trước"?


Sau khi bậc tam cấp cũ lấn ra ngoài vỉa hè bị phá bỏ, nhiều hộ dân Hà Nội đã bắt tay vào tạo các bậc tam cấp mới bằng nhiều cách khác nhau.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi16_2o3mrmd8i01ak.jpg


Người dân Hà Nội bắt tay vào xây dựng bậc tam cấp di động.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi_2o3mrncqppbld.jpg


Những bậc tam cấp cũ, các công trình xây dựng cũ gây lấn chiếm vỉa hè đã được phá bỏ triệt để.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi1_2o3mrnr35b2sa.jpg


Nhiều căn nhà nền cao hơn vỉa hè phải làm lại bậc tam cấp để lấy lối lên xuống.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi2_2o3mro9m935ec.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi3_2o3mrom7oo6nm.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi4_2o3mrpearl5ik.jpg

Người Hà Nội nghĩ đủ chiêu để tạo bậc tam cấp không lấn chiếm vỉa hè.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi5_2o3mrpqgo4jl9.jpg


Bậc tam cấp thụt vào vừa được người dân hoàn thiện để phục vụ việc kinh doanh tốt hơn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi6_2o3mrq93cjreb.jpg


Đa dạng các kiểu bậc tam cấp khác nhau được nghĩ ra.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi7_2o3mrqomi9571.jpg


Hình ảnh bậc tam cấp bằng gỗ được làm tạm để lấy lối đi dễ dàng hơn.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi8_2o3mrr5g91g68.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi9_2o3mrriol47k0.jpg


Một chiếc tam cấp có màu sơn giống cửa được làm ngay sau đó.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi10_2o3mrs0kg8a6i.jpg


Người dân Hà Nội tiếp tục thực hiện các phương pháp làm bậc tam cấp di động.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi11_2o3mrscps8qnf.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi12_2o3mrsoqok5i1.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi13_2o3mrtci1d777.jpg


Đặc biệt, trên phố Xã Đàn, có một ngôi nhà lắp đặt bậc tam cấp ngầm trên vỉa hè, có thể kéo ra, đẩy vào linh hoạt trong nền nhà.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/23/ha_noi_lap_bac_tam_cap_moi14_2o3mrtof7cba5.jpg


Nguồn: Kenh14.vn
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?