Người đàn ông nói câu gì để thoát chết trước lệnh vua?

Người đàn ông đã nói câu gì để vừa không bị tội chết lại có thể an toàn rời khỏi vương quốc của mình trước sự 'tâm phục khẩu phục' của nhà Vua.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/untitled-1-4894-1465099006_2mmqob0tc86gf.jpg

Ở vương quốc nọ có một vị vua vô cùng độc tài khiến thần dân muốn tìm cách đi sang nước khác để sinh sống. Nhưng bất kỳ ai muốn rời khỏi vương quốc phải nói với nhà vua một câu. Nếu câu nói đúng thì người đó bị chém đầu, sai sẽ bị treo cổ. Một người đàn ông thông minh tìm ra được cách bảo toàn mạng sống. Hỏi anh ta nói với nhà vua câu gì?

A. Tôi sẽ bị chém đầu

B. Tôi muốn sang vương quốc láng giềng
C. Tôi muốn rời khỏi vương quốc này


D. Tôi sẽ bị treo cổ


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/hinh-d-4139-1466091727_2mmqob0poq5kd.jpg

Trong dấu ? là những con số nào?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/untitled-1-5810-1412667199-5853-14660917_2mmqob0pmi87o.jpg

Kết quả cuối cùng là bao nhiêu?

> Xem đáp án

Thử tài với đuổi hình bắt chữ

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/23-1358-1466091728_2mmqob0plqffq.jpg

Hình ảnh gợi ý cho ta bắt được chữ gì?
> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/34242-1494-1466091728_2mmqob0pp6a4d.jpg

Hình ảnh gợi ý cho ta bắt được chữ gì?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/lam-sao-nhot-5-con-chim-vao-4-long-so-chim-moi-long-bang-nhau.2374357[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/06/17/content-goc-nhiep-anh-dai-bang-7288-1769_2mmmi409ito89.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?