Người con gái thông minh chia sẻ về cách thoát khỏi bàn tay phượt thủ Lê Duy Hoạch

NGƯỜI CON GÁI THÔNG MINH THOÁT KHỎI BÀN TAY "PHƯỢT THỦ" HÃM HẠI ?!

Mấy hôm nay đang sốt tin anh phượt thủ Tam Đảo đầu ấp tay gối với nhiều em ,
Đã từng bị rủ rê , nhưng xl chị quá tỉnh và thông minh nhá =)))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/1_2nhnb7igo19pb.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/2-799x550_2nhnb7i3idq3q.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/3-800x550_2nhnb7i6ae3dl.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/4-801x550_2nhnb7i38g9oo.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/5-1050x550_2nhnb7i2nbl1q.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/6-1050x550_2nhnb7i3rbips.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/7-1050x550_2nhnb7i3p5a8a.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/04/8-1050x550_2nhnb7i32q66r.jpg


beat.vn
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?