Người cha Troll con ngày cá tháng tư

Nguyễn Trúc 4Nguyễn Trúc 4

02/04/2017/0

Suy ngẫm và suy tư, đó là những gì bạn xem video này. Một chút hài hước thoáng qua, nhưng sau đó là những nỗi suy tư lắng lại trong video
Xem và hay su
y nghĩ về những gì trong hiện thực của chính chúng ta
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?