Nghề thời thượng: Cắt cỏ trên đại lộ nghìn tỉ Thăng Long

Trước con số 700 tỉ cho việc cắt tỉa, mà hôm qua (15.8), dư luận đã gọi vui là “wax cỏ”. Xin hỏi những người khó tính, các vị có đếm được bao nhiêu gốc không?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/16/dai_lo_thang_long_satm_ivwl_2n1l0it9aq1q6.jpg


Chẳng lạ! Chẳng lớn! Chẳng đắt!

Chẳng lớn, vì 700 tỉ “wax cỏ” chỉ non chút với mục tiêu thu ngân sách cả năm của những tỉnh nghèo nhất nước...

Chẳng lạ, vì chặt một cái cây cũng hết 35 triệu đồng, huống chi 1km cỏ, xin hỏi những người khó tính, các vị có đếm được bao nhiêu gốc không?

Lại càng chẳng đắt. Đấy, phết một cái dấu chéo bằng sơn - gọi là “đánh dấu cây” đã từng được tính giá 700 ngàn đồng, trong khi cắt cỏ... mọi người tưởng là ngồi ở Trung tâm hành chính Bắp ngô chắc!

Huống chi ở ta, có người còn cắt cỏ không phải bằng máy, không phải bằng tay, mà là bằng mồ hôi người khác nữa cơ. Cỏ thời cỏ cơ mà!

Còn cần lao, tại sao các bạn còn ngồi đó than thân trách phận “thảo dân”. Ngay và luôn đi - đâm đơn xin một chân làm anh Hồ Giáo ngay trên đại lộ Thăng Long.

http://laodong.com.vn/dung-im-lang/dung-im-lang-so-len-tai-di-sung-bat-dau-nhu-roi-do-583851.bld
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?