Nếu rơi vào hoàn cảnh này thì mọi người phải làm sao? còn em thì em chịu

Cả nguồn sống bỗng chốc... thu bé lại... vừa bằng vài chiếc bát =)))))
Mở ra thì đổ vỡ. Mà ko mở thì cũng ko nỡ để bụng đói meo. Giờ em phải làm sao???

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/16/15107254_1207111602659000_47273632408861_2nf60lghj2o1d.jpg


Nói chứ em đạ chọn cách đập 2 ô kính ở trên r thò tay vào.
Bình luận
-
Gì mà phải hi sinh. Kéo cái tủ ra khỏi tường, từ từ nghiêng xuống, chắc chắn ko vỡ cái nào!

- Trả lời -

- 16/11/2016

MXH

trong hoàn cảnh như thế thì có đứa phải hi sinh thôi ...

- Trả lời -

- 16/11/2016

Gì mà phải hi sinh. Kéo cái tủ ra khỏi tường, từ từ nghiêng xuống, chắc chắn ko vỡ cái nào!

- Trả lời -

- 16/11/2016

Gì mà phải hi sinh. Kéo cái tủ ra khỏi tường, từ từ nghiêng xuống, chắc chắn ko vỡ cái nào!

- Trả lời -

- 16/11/2016

Lần sau mua toàn bát sắt với Inox ... Éo bao giờ sợ vỡ

- Trả lời -

- 17/11/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?