Nếu bạn còn hoài nghi về khả năng dịch của Google thì nên xem bộ ảnh menu bằng tiếng Anh này đi

Nhật SangNhật Sang

07/06/2017/0

LƯƠN nó đọc chệch là LUÔN và rồi từ đó alway ra đời
Tương tự với RÁN thành RẮN rồi snake .
Dự là dịch google mà không có dấu nè. R.I.P Tiếng Anh (Nguồn: FB Hóng)


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18835642_1560722943961456_24791984889725_2oeph8gf3cck6.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18835734_1560722463961504_16302511941210_2oeph8gfmp4ah.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18893472_1560722550628162_14561914755667_2oeph8gl4skbb.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18835982_1560722497294834_46331118287557_2oeph8glgi4jo.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18892941_1560722503961500_84836439179677_2oeph8gmb6jid.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18920496_1560722457294838_48319441120363_2oeph8htdro90.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18953012_1560722947294789_15433364617268_2oeph8i50thse.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18920532_1560722500628167_64195082462689_2oeph8i50go6a.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/19029652_1560722547294829_89337384277976_2oeph8i7i7hc3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/18921849_1560722460628171_28542951846097_2oeph8i7hp0q4.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/07/19029742_1560722410628176_75637508854096_2oeph8i7ieghl.jpg


>> XEM THÊM VIDEO HOT:Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?