Mưu kế hiểm của nhà hàng giúp các bợm nhậu

Thế này, CSGT có lập chốt gần các quán bia để xử phạt những “bợm nhậu” say xỉn thì cũng... đừng hòng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/08/22/tranh_biem_dan-nong_do_con_ghwx_2n2i00eje2dqa.jpg


Anh em đã có bảo kê. =))))

Mời các anh em hiến kế tiếp, để chúng ta có thể nhậu thoải con gà mái đê.
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?