Muốn mua bơm đầy cao khoảng 15m của Pentax chọn lọai nào?

ThủyThủy

13:10 - 05/09/0

Cả nhà ơi cho mình hỏi mình muốn mua con bơm lấy nước từ bể chứa đẩy lân bồn cao khỏng 15 m của Pentax nên chọn loại nào?

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?