Muốn không tin cũng khó. Nhưng sự thật lại cũng là là sự thật. Click vào link để tham khảo mẫu

Tín LêTín Lê

18:27 - 23/04/0

Không tin được là lại có áo thun nhập mà rẻ với chất lượng như thế này hết.

Chỉ với vỏn vẹn 25$ mà có cái áo thun nhập Chính hiệu từ Mĩ.

pót lên 1 vài mẫu sắp dìa 

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/23/2241595929_1524482839.png

pót lên 1 vài mẫu sắp dìa

https://www.sunfrog.com/Grade/Pocket

https://www.sunfrog.com/Grade/Meat

https://www.sunfrog.com/Grade/Mouth

https://www.sunfrog.com/Grade/Whose

https://www.sunfrog.com/Grade/Tacos

https://www.sunfrog.com/Grade/Nacho

https://www.sunfrog.com/Grade/Attitude

https://www.sunfrog.com/Grade/Confuse

https://www.sunfrog.com/Grade/Refuse

https://www.sunfrog.com/Grade/Ordinary

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/23/6112743668_1524482865.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/23/6112743668_15244828651.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/23/6112743668_15244828652.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?