Mùa mận Mộc Châu đã về ngập tràn trên chợ facebook, Sài Gòn vẫn chưa về được trái nào, nhìn mà thèm quá các mẹ

Đá Tảng 304Đá Tảng 304

02/04/2017/0

Còn đang đầu mùa nên mận còn xanh, nhìn thôi đã thấy thèm, ực ực

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2135_2o56ngp89kb6q.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2134_2o56nh1pg934a.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2138_2o56nh5t26cok.jpg

Mận dầm

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2137_2o56nh98kc315.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2140_2o56nhbfm1n6t.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2139_2o56nhi59emga.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2141_2o56nhjorh1k2.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/02/img_2142_2o56nhm55cq3q.jpg

Ảnh: Facebook
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?