Một số chia sẽ của ứng viên xin thị thực Hoa Kỳ thành công

nguyen phatnguyen phat

11:12 - 07/11/0

Mỗi người nộp đơn xin visa đi us thăm thân chỉ có một vài phút để phỏng vấn, vì vậy họ hỏi những gì bạn trả lời, không giải thích lâu dài và cần rõ ràng, nhanh chóng, xác định.

https://vietnambookingcom.weebly.com/blog/mot-so-chia-se-cua-ung-vien-xin-thi-thuc-hoa-ky-thanh-cong

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?