Món kinh dị: Gỏi chuột bao tử sống, ai dám thử?

Nhìn xong ngấthttps://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/17/screen_shot_2017-01-17_at_8_30_13_pm_2no8g0dgirmor.png
Bình luận
-
[embedPost]S.I.C.K![/embedPost]

- Trả lời -

- 17/01/2017

Mọi rợ

- Trả lời -

- 17/01/2017

Ọe!!!

- Trả lời -

- 17/01/2017

Bọn ăn kiểu này no chết không bao giờ nhắm đc mắt, vuốt mắt cũng ko xuống đc, !! chả biết thánh nào cho nó đầu thai Lộn kiếp vậy???

- Trả lời -

- 18/01/2017

con người ăn tạp nhưng món này cũng chén được, lạy luôn

-

- 18/01/2017

Thường những trường hợp như thế lày người ta gọi là wy~ đội lớp người . Ôi chúa ơi !

- Trả lời -

- 18/01/2017

ôi cái thế đ nào. Ọe ọe, gớm ghiếc

- Trả lời -

- 17/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?