Module truyền thông KL3052-0012 - The KL3052-0012 Digital Analog Input Terminal Beckhoff Vietnam

Linh ChiLinh Chi

14:14 - 08/11/0

Thiết bị truyền thông KL3052-0012 Beckhoff - Đại lý phân phối Beckhoff tại Việt Nam

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/11/08/5661259975_1541661514.png

Analog input:

KL3052-0010Siemens S5 format
KL3052-0011fast µP, scan time approx. 0.5 ms
KL3052-0012changed diagnostic level (< 3.5 mA or > 21.5 mA)
KL3052-0050Siemens S7 format
KL3054-0050Siemens S7 format
KL3062-0010Siemens S5 format
KL3062-0011voltage level 0…20 V
KL3062-0012fast µP, scan time approx. 0.5 ms
KL3062-0013voltage level 0…30 V
KL3062-0014voltage level 0…50 V
KL3062-0050Siemens S7 format
KL3064-0010Siemens S5 format
KL3064-0011voltage level 0…20 V
KL3064-0050Siemens S7 format
KL3102-0050Siemens S7 format
KL3112-0050Siemens S7 format
KL3122-0050Siemens S7 format
KL3142-0050Siemens S7 format
KL3172-0500         2-channel analog input terminal, 0…500 mV

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất:

Lê Thị Linh Chi (Ms)
[Sales engineer]
[Cell Phone, Zalo, Skype]: 0909 3676 09
[Email]: chi.tmpvietnam@gmail.com

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?