Minh Béo đối mặt với chi phí khổng lồ cho phiên tòa Mỹ

Ngoài số tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra 1 triệu USD,tiền luật sư cũng lên đến 200.000 USD, không nhỏ chút nào với bất kỳ ai.

Gia đình có thể đóng tiền tại ngoại hầu tra. Sau khi nộp tiền, tòa sẽ cho Minh Béo ra khỏi tù và buộc phải trình diện theo yêu cầu. Trong thời gian tại ngoại, Minh Béo có thể gặp gỡ những luật sư để coi lại kỹ những bằng chứng của bên công tố viên xem những bằng chứng này đã đủ thuyết phục chưa.

Thông thường, nghi can nên đóng tiền tại ngoại vì trong tù rất khó làm việc, một phần là do chịu rất nhiều áp lực và khủng hoảng tâm lý.

Ở Mỹ không có chế độ giảm án, tha tù hàng năm nhưng có cơ chế Tổng Thống Ân xá tương tự như Đặc xá của Chủ tịch Nước ở VN, tuy nhiên trong nhiệm kỳ của mình TT Obama chỉ ân xá khoảng trên 200 phạm nhân, hầu hết là tội phạm vị thành niên, thường án ma túy phạm tội do bị dụ dỗ và không có yếu tố bạo động.

Chưa có phạm nhân nào xâm phạm trẻ em được tổng thống Mỹ ân xá.
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?