Minh Béo đã phạm tội ở nước ngoài rồi thì liệu có tiền án tiền sự ở Việt Nam không?

Minh Béo đã nhiều lần có dấu hiệu phạm tội trong nước nhưng không hề bị phát hiện, xử lý, thế nên phải chăng việc bị kết án bên nước ngoài cũng không ảnh hưởng tới quyền công dân của anh ta?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/21/15621931_1443201472358945_69724549350122_2nka5hj22b3ro.jpg


Ông Đinh Thế Hưng, trưởng phòng pháp luật hình sự Viện nhà nước và pháp luật (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết: Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên bản án của tòa án ở Mỹ đối với Minh Béo không có sự ràng buộc tại Việt Nam. Do đó, Minh Béo được hưởng toàn bộ quyền công dân như trước đây, kể cả việc biểu diễn, hay đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không bị hạn chế bất cứ điều gì.

Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: "Việt Nam và Mỹ chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp nên Minh Béo sẽ không phải chịu chế tài gì nếu không vi phạm pháp luật Việt Nam. Trừ khi Mỹ có yêu cầu Việt Nam áp dụng thêm một số biện pháp chế tài hoặc hình phạt bổ sung với Minh Béo sau bản án ở Mỹ. Tuy nhiên, hai bên chưa ký hiệp định tương trợ tư pháp thì Việt Nam có quyền không thực hiện những đề nghị của Mỹ (nếu họ có yêu cầu cụ thể)".

Nguồn: Tuổi trẻ

Bình luận
-
Minh Béo thì bị "Méo" rồi không có đường "Binh".

- Trả lời -

- 22/12/2016

Viện nhà nước và pháp luật (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) =========> Viện Tâm Thần. Nhiều viện quá.

- Trả lời -

- 22/12/2016

Thường thì một người khi vi phạm luật Hình Sự tại bất cứ một quốc gia nào, thì quốc gia đó có toàn quyền xử phạt theo luật pháp của họ. Đống thời, toà lãnh sự hay toà đại sứ của phạm nhân tại nơi xảy ra sẽ được liên hệ và cung cấp tin tức. Trừ trương hợp tội hình sự nặng mà 2 quốc gia có liên hệ về pháp luật, nếu được đòi hỏi thì, tuy theo trường hợp, nghi phạm có thể được chuyển về nước của họ để chịu theo hình luật của nước họ. Minh beo, đã bị bắt và xử theo luật của toà án địa phương và sau khi thụ án xong đã được thả ra và bị trục xuất về Việt Nam. Trong thời gian bị tạm giữ tại Mỹ, toà đại sứ của Việt Nam tại Mỹ cũng đã đưộc thông bao về tội của Minh Béo. Do đó trong hố sơ của Minh Béo tại Việt Nam cũng có đầy đủ chi tiết về vụ án của Minh Béo tại Mỹ. Tội hình sự của Minh Béo không phải chỉ xảy ra tại Mỹ, mà đã vài lần xảy ra tại Việt Nam, cho dù tại Việt Nam, Minh Beo chưa bao giờ bị kết tội, nhưng đã có vài người tố cáo. Theo tôi thì hiện tại quá sớm, nhưng sau này, thời gian sẽ có cơ quan chính quyền sẽ xem lại những khiếu nại trước khi Minh Béo qua Mỹ và sẽ có thể những khiếu nại sau nay nếu có. Chúng ta hãy chờ coi...Thời gian sẽ là câu trả lời chinh xác nhất.

- Trả lời -

- 23/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?