Mercedes bốc cháy dữ dội tại Hà Nội, đến Mer còn cháy quá buồn cho cụ chủ

Chia buồn cụ chủ có vợ 2 tên là Mẹc xe bốc cháy tại ngã 4 Đồng Xuân- Hàng Chiếu

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/1_2nb3fcmtf64r6.png


VIDEO:


Bình luận
-
cận cành cho cac cụ

- Trả lời -

- 19/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?