Merc E300 thần thánh vừa làm liên hoàn 2 vụ tai nạn mà không bung túi khí

Tèo FlashTèo Flash

01/05/2016/0

Xem Merc E300 thần thánh vừa làm liên hoàn 2 vụ tai nạn, bỏ chạy ... sau đó bỏ xe.
Đâm thế mà túi khí ứ bung.
Cập nhật: một nạn nhân đã chết.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/capture_2mft3tj49t4qq.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/capture_2mft40qgispie.png

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/capture_2mft43n0rjpfl.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/capture_2mft45nrdf7ps.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?