Mẹo tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu trên quần áo (P2)

Lưu PhươngLưu Phương

26/02/2016/0

Trong nhà có trẻ nhỏ thì các chị em luôn phải đối mặt với những vết bẩn do nước tương cà, nước dưa hấu, bùn đất,…dính lên khắp áo quần.


http://www.phunungaynay.vn/wp-content/uploads/2016/02/M%E1%BA%B9o-t%E1%BA%A9y-s%E1%BA%A1ch-c%C3%A1c-v%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A9n-c%E1%BB%A9ng-%C4%91%E1%BA%A7u-tr%C3%AAn-qu%E1%BA%A7n-%C3%A1o-PNNN1.jpg
http://www.phunungaynay.vn/wp-content/uploads/2016/02/M%E1%BA%B9o-t%E1%BA%A9y-s%E1%BA%A1ch-c%C3%A1c-v%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A9n-c%E1%BB%A9ng-%C4%91%E1%BA%A7u-tr%C3%AAn-qu%E1%BA%A7n-%C3%A1o-PNNN2.jpg
http://www.phunungaynay.vn/wp-content/uploads/2016/02/M%E1%BA%B9o-t%E1%BA%A9y-s%E1%BA%A1ch-c%C3%A1c-v%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A9n-c%E1%BB%A9ng-%C4%91%E1%BA%A7u-tr%C3%AAn-qu%E1%BA%A7n-%C3%A1o-PNNN3.jpg
http://www.phunungaynay.vn/wp-content/uploads/2016/02/M%E1%BA%B9o-t%E1%BA%A9y-s%E1%BA%A1ch-c%C3%A1c-v%E1%BA%BFt-b%E1%BA%A9n-c%E1%BB%A9ng-%C4%91%E1%BA%A7u-tr%C3%AAn-qu%E1%BA%A7n-%C3%A1o-PNNN4.jpg


Xem thêm tại http://www.phunungaynay.vn/gia-dinh/nha-dep/meo-tay-sach-cac-vet-ban-cung-dau-tren-quan-ao-p2.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?