Mẹ 9x Hà Nội kể về hành trình mang thai ba: Quyết định giữ lại cả ba thiên thần dù bác sĩ nào cũng khuyên bỏ bớt

Nguyên văn chia sẻ của Hà Linh - Mẹ 9x Hà Nội kể về hành trình mang thai ba: [IMG]http://st.vitalk.vn/img/2017/10_15/105443_anh_1_2p3prj116lhmh.jpg[/IMG] [IMG]http://st.vitalk.vn/img/2017/10_15/105443_anh_2_2p3prj0qmb11l.jpg[/IMG] [IMG]http://st.vitalk.vn/img/2017/10_15/105444_anh_3_2p3prj0pr99f5.jpg[/IMG]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/15/105444_anh_4_2p3prj0pn4agt.jpg
VIDEO:
>> Quay về nội dung chính
Bình luận
-
. "Từ đợt biết em Chửa ba..."

- Trả lời -

- 15/10/2017

Chửa??? Wat the ... ?! =))

-

- 15/10/2017

sinh đa thai cực kỳ nguy hiểm cho mẹ và bé

- Trả lời -

- 15/10/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?