Mazda lái xe kiểu cảm tử, tạt đầu, phanh dúi dụi, ép xe,...

Mazda biển số 51F-153.27. Chạy như cảm tử, không biết tài xế xe sau thế nào.

Thật sự mình cảm giác như Mazda cố tình gây hấn với bác tài này thì đúng hơn. Rõ ràng là hai làn khác nhau, mà xe có cam cũng có vượt được đâu, hay là phải nhường? Anh từ làn giữa vào thì anh phải chờ là đúng rồi, còn cà nhau làm gì?

>> Xem video

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/1_2mg1ta8sl51rm.png
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/01/2_2mg1tb0259e58.png

Bình luận
-
Xe có camera đi cà chớn ở 0:59.

- Trả lời -

- 02/05/2016

chuẩn, ông này đi kiểu mất dạy nó mới chơi lại cho, oan cái gì đi láo bỏ mẹ

- Trả lời -

- 06/05/2016

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?