Máy đo độ cứng cao su, đo độ cứng silicon, đo độ cứng nhựa, đo độ cứng plastic GS-612, GS-743G, GS-744G, GS-750G, GS-751G, GS-752G, teclock vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

14:11 - 02/02/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/3465923291_1517555483.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/3465923291_15175554831.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/3465923291_15175554832.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/02/02/3465923291_15175554833.jpg
233GS-701G
234GS-702N
235GS-702G
236GS-703N
237GS-703G
238GS-706N
239GS-706G
240GS-719R
241GS-720R
242GS-709P
243GS-709N
244GS-709G
245GS-719P
246GS-719H
247GS-719N
248GS-719G
249GS-719L
250GS-720H
251GS-720N
252GS-720G
253GS-720L
254GS-721N
255GS-721G
256GS-680sel
257GS-779G
258GS-755
259GS-610
260GS-615
261GS-612
262GS-743G
263GS-744G
264GS-750G
265GS-751G
266GS-752G
267GS-753G
268GS-754G
269GS-607
270GS-607A
271GS-607B
272GS-607C
273GX-02A
274GX-02D
275GX-02E
276GSD-701K
277GSD-706K
278GSD-719K
279GSD-719K-H
280GSD-719K-L
281GSD-719K-R
282GSD-720K
283GSD-720K-H
284GSD-720K-L
285GSD-720K-R
286GSD-721K
287GSD-743K
288GSD-744K
289GSD-750K
290GSD-751K
291GSD-752K
292GSD-753K
293GSD-754K
【Stands】
294US-16B
295US-22B
296US-25
297USG-10
298USG-14
299USG-18
300USG-20
301USG-24
302USG-28
303USG-29
304USG-30
305USG-31
306USG-32
【Constant Pressured Thickness Measuring Instrument】
307PG-01J
308PG-02J
309PG-11J
310PG-12J
311PG-13J
312PG-14J
313PG-15J
314PG-16J
315PG-17J
316PG-18J
317PG-20J
318PF-01J
319PF-02J
320PF-11J
321PF-12J
322PF-13J
323PF-14J
324PF-15J
325PF-16J
326PF-17J
327PF-18J
328PGM-20-5
329PGM-20-8

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?