Máy bơm Pentax Inox 80/62 có bơm được khoảng 3 m3/h không?

ThủyThủy

14:57 - 23/08/0

Các bạn cho mình hỏi máy bơm Pentax model Inox 80/62 có bơm được lưu lương 3 m3/h ở độ cao 4 m không?

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?