Máy bơm Pentax CM 50 ứng dụng làm gì?

ThủyThủy

10:57 - 10/08/0

Mình thấy trên mạng giới thiệu bơm Pentax model CM50, không biết con bơm này có dùng để lấy nước từ thủy cục cấp nước lên bồn chứa trên cao được không? 

Bình luận
-
được bác nhé

- Trả lời -

- 11:12 - 14/08

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?