Màn hiệu ứng Domino không mong muốn của hàng loạt xe máy vì vượt đường bất thành

Thiên NhiênThiên Nhiên

08/06/2016/0

Chỉ thấy tội cho thanh niên áo trắng, thấy tai nạn đang chạy ra giúp thì bị bò húc, lết vào lề. Còn thanh niên kia chẳng biết có động cơ gì mà băng qua đường ngay khu vực có làn phân cách mới khâm phục chứ. Chạy xe ngoài đường sợ nhất những kiểu người thế này, như kiểu Trái đất này là của bố mày vậy.
Bình luận
-
Chắc Indonesia?

- Trả lời -

- 08/06/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?