Màn đấu súng hại não nhất hành tinh, cười muốn bể bụng bầu! =)))

Ba anh nói qua nói lại một hồi không biết đường nào mà lần luôn, cuối cùng chả biết ba ảnh có dây mơ rễ má gì với nhau nữa.
Bình luận
-
Haha. Túm lại là sao?

- Trả lời -

- 10/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?