Màn đấu súng hại não nhất hành tinh, cười muốn bể bụng bầu! =)))

Ba anh nói qua nói lại một hồi không biết đường nào mà lần luôn, cuối cùng chả biết ba ảnh có dây mơ rễ má gì với nhau nữa.
0 bình luận
-
Haha. Túm lại là sao?

- Trả lời -

- 10/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?