Lý do xin nghỉ việc bá đạo nhất năm ' "Mình thích thì mình nghỉ thôi!": chắc mới trúng số

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/19/400_5753784e-de3d-4cec-a8a7-887dc00fe15a_2nb29oelr5nei.jpg
Bình luận
-
Thêm câu nho nhỏ bên dưới : chừng nào chơi chán rồi lạy ông cho con xin làm việc lại.

- Trả lời -

- 20/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?