0/30/06

Lương huynh à, hết tiền đệ đây mong huynh như nắng hạn chờ mưa, đã bao mùa lúa rồi huynh đệ ta chưa tương phùng

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/30/19621862_1169098079902697_1496208466_n_2oi4ksfd5qt3j.jpg
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?