Lùm xùm vụ BOT-giải mã một số điều không phải ai cũng biết

Ngố Rừng 2Ngố Rừng 2

06/09/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/06/9e7ed613_2os6qja6t96om.jpg

Thời gian gần đây rộ lên chuyện phản đối BOT.
Vì vậy tôi xin phép lạm bạn một số điều nhiều người thấy nhưng không phải là ai cũng biết.
1. Thứ nhất: làm trạm thu phí lời hay lỗ???
Xin thưa điều này có lẽ ai cũng đoán biết nhưng nhiều người cho rằng việc xây dựng đường xá họ chỉ thu lời qua việc thu phí mà không hề biết rằng ngoài khoản đó ra có thể kiếm thêm ở các khoản khác.
Tôi lấy ví dụ: sau khi giải phóng mặt bằng xong sẽ được giao một mảnh đất đắt địa để lập trạm thu phí và một mảnh đất kế bên để xây cái gọi là nhà điều hành trạm thu phí.
Ngoài ra trong quá trình làm đường thì nhiều vị lại tranh thủ kiếm thêm vài mảnh. trước khi làm đường thì cũng có vài vị kiếm chác đầu tư vài mảnh do biết thông tin dự án.
Trong khi làm đường thì những khu vực có núi đá thường được san phẳng, ngoài phục vụ làm đường thì số đá này và các núi kế cạnh cũng được tranh thủ khai thác bán ra ngoài, mà ai được quyền khai thác đố các bạn biết.
Ngoài ra, còn có thêm các mối quan hệ, các khoản được khác mà không phải ai cũng biết được.
2. Tại sao tại trạm nào có dân phản đối cũng chỉ giảm cho dân địa phương?
Có khi nào "các vị đó thương dân địa phương" không?
Tôi nghĩ điều đó khó có thể xảy ra.
Thế tại sao chỉ giảm cho dân địa phương mà không giảm cho dân khu vưc khác. Ai cũng biết mọi người có quyền bình đẳng trước pháp luật .
Lý do theo tôi đơn giản chỉ là các vị ấy thuộc lòng câu "trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi".
Mà ai có thể trường kỳ đi phản đối??? Tất nhiên dân ở xa ai rảnh vượt cả tră cây số ngày nào cũng tập trung lại. Các vị rõ điều đó nên có bao giờ ngại dân ngoai tỉnh đâu
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?