Lòng từ bi nơi chốn cửa Phật nên chăng cần phải chọn lọc?

Uyên HồUyên Hồ

06/10/2016/0

Vụ sư thầy truy sát vừa xảy ra tại chùa Bửu Quang khiến một sư nữ thiệt mạng, 3 người khác bị thương như dóng lên hồi chuông cảnh báo, khiến chúng ta cần suy nghĩ lại về tấm lòng từ bi, hỷ xả nơi của Phật. Xưa nay sở dĩ người ta tin Phật, qui y Phật là vì nhận nơi Ngài có đức độ cao cả, trí tuệ siêu mầu vượt hẳn hàng phàm phu và Tiên Thánh. Có nhận thức một cách chính xác như vậy, người ta mới vui lòng hăng hái, vâng làm theo lời dạy bảo và giới hạnh của Ngài. Và ngược lại, lòng từ bi của Phật và Thầy lúc nào cũng bình đẳng thương xót khắp cả, từ nhơn sanh, môn đồ đến muôn loài vạn vật hữu tình, bất kể ai.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/06/chuabuuquang-5747-1475677084_2n949odiehsng.jpg


Tuy nhiên, cuộc sống thì cái quái gì cũng có thể xảy ra. Khi đến nương nhờ cửa chùa cũng có những kẻ không thành tâm và có mưu tính riêng.

Những kẻ tín đồ không thật tâm tu niệm, chẳng phụng hành theo lời giáo huấn của Tổ Thầy, phá giới thôi chay, hành động nhiều điều xằng bậy, làm mất phẩm giá chung cho Đạo, thì Đức Phật cũng như Đức Thầy “Chỉ lấy lòng từ bi mà nhận sự trách cứ của kẻ ngoại đạo, chớ không thể nào gần gũi và ban phước huệ cho kẻ chẳng thành tín kia đặng”.

Thuở Đức Thầy mới khai Đạo (1939). Hôm nọ, Ngài đang đứng trước sân nhà của Ông Nguyễn Duy Hinh, phía dưới Tổ Đình khoảng 100m, lúc đó có mặt Ông Năm Chơn, ông Lê Văn Diệp và ông Nguyễn Duy Hinh.

Đức Thầy nhìn các ông nói:

- Các ông bây giờ là bà con thân tộc với tôi, và cũng là tín đồ lớn nữa. Nhưng sau nầy có việc tôi phải vắng mặt trong một thời gian. Chừng tôi trở lại chưa chắc gì các ông được gặp tôi, nếu các ông chẳng tự lo tu hành.

Ngưng lại một phút, Ngài nói tiếp:

- Đến ngày ấy không phân biệt người dưng hay thân tộc, không phân biệt tín đồ lớn hay nhỏ, hoặc già trẻ, sang hèn, sau trước…nếu ai tu hành đúng theo giáo lý của tôi thì được gặp tôi. Bằng không sẽ bị lọc ra hết!
Ta thấy rằng lòng thương yêu giáo độ của Tổ Thầy đối với chúng sanh và môn đồ thật bình đẳng, bao la vô bờ bến nhưng cũng rất thực tế và công bình đáo để. Vì vậy, có lẽ nên "lọc" nhân sự đến với cửa chùa ngay từ đầu chứ đừng để thời gian tu hành mới chọn lựa, tránh những trường hợp đáng tiếc như vụ án truy sát tại chùa Bửu Quang.
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?