Loài hoa nào ở Việt Nam mà tên có ba chữ 'N'?

Trong tất cả loài hoa ở Việt Nam, có một loài đặc biệt mà trong tên gọi có đến ba chữ 'N'. Đó là hoa gì?
> XEM THÊM NHỮNG CÂU ĐỐ HẠI NÃO
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/1-4521-1458639001_2ma98bhafklo1.jpg

Loài hoa nào ở Việt Nam mà trong tên có ba chữ 'N'?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/2-7553-1458639002_2ma98bhae3lcp.jpg

Lúc mấy giờ thì kim đồng hồ đứng giữa số 1 và số 2?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/3-6918-1458639002_2ma98bha3lpjr.jpg

Loài cá nào có hai mắt gần nhau nhất?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/4-4928-1458639002_2ma98bha7relg.jpg

Ở xứ nọ có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu đó được xem là nói đúng thì người đó sẽ bị chém đầu, còn nếu là sai thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

> Xem đáp án

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/5-1677-1458639003_2ma98bhaq25ri.jpg

Hôn con vật nào đó gọi là gì?

> Xem đáp án
[linkEmbed]/threads/chi-10-nguoi-co-the-nhin-thay-9-khuon-mat-con-ban-thi-sao.2291380[/linkEmbed][linkEmbed][/linkEmbed]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/23/32-4556-1458609505_2ma52jhmg152a.jpg
[linkEmbed][/linkEmbed]
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?