Lộ ảnh Sơn Tùng MTP tham gia khai giảng năm học mới thủa còn "trẻ trâu"

Ming MingMing Ming

05/09/2017/0

Sơn Tùng hòa cùng ngày hội toàn dân khai giảng
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/1f642_2os1e2957ltdi.png


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21272287_1688153267872890_67934308561277_2os1e1ek2c10f.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21271025_911265902354509_194314597160611_2os1e1elhc3h3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21272192_1688153334539550_85530512119433_2os1e1elbl0t6.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21272332_911265702354529_865603230353376_2os1e1epjcfnb.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21314476_911265755687857_359334921319925_2os1e1f9hkp2b.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21272186_911265715687861_894619437477125_2os1e1faehmom.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/05/21369359_911265775687855_658768239951675_2os1e1ga6sq5s.jpg

Nguồn: VOSKY- FC SƠN TÙNG MTP FOR VOZ
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?