Live breaking news

Trump is going to meet with Obama
Time 11:26 am Eastern time

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/10/image_2neahbkk3jrhh.jpg
Bình luận
-
Những bức ảnh đầu tiên của cuộc gặp gở giữa Trump and Obama...

- Trả lời -

- 11/11/2016

Trump and his wife Melania...

- Trả lời -

- 11/11/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?