0/07/09

Lính nước nào mà đánh đấm chán quá, còn thua cả đệ tử của Huỳnh Tuấn Kiệt nữa!

Nhìn mấy anh lính này đánh võ vẽ gì mà chán quá, tướng lĩnh ngồi xem phía trên ngao ngán không buồn vỗ tay tán dương luôn mà. Không biết khổ luyện kiểu gì có cái bình thôi mà hết anh này đến anh kia vào hết đá rồi đấm, bay nhảy các kiểu mà cái bình cũng trơ trơ luôn thì chịu rồi.Thấy không bằng một góc đám đệ tử Nam Huỳnh Đạo của đại võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt nữa, nhìn rất có khí chất, nội công thâm hậu, khí vận đầy người chưởng phát điện giật chết luôn.VIDEO HOT
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?