Lexium 62 ILD , Motors ILM62DDD24A1000, ILM62DDD24C1000 elau - elau vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

14:56 - 13/03/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

Đại lý phân phối ELAU tại Việt Nam

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/13/5199683705_1520927783.jpg
1Elau VietnamMC-4/11/10/400
VDM01D10AL00
FW: V00.16.XX
2Elau VietnamC400/A8/1/1/1/00
VCA08AAAA0AL00
PACDRIVE
FW: V00.16.X
3Elau VietnamSRS50
VW3E6030
ME/SINCOS SRS50 STAND ALONE
4Elau VietnamBT-4/ENC1
VBO05S00
5Elau VietnamMC-4/11/10/400
VDM01D10AL00
FW: V00.16.XX
6Elau VietnamSH31004P11A2000
SH100/30100/0/1/00/00/00/00/00
weight: 9,50 kg/pc
7Elau VietnamSH100/40080/0/1/00/00/00/00/00
SH31003P11A2000
8Elau VietnamELAU Motor SH-100/40080/0/1/00/00/00/00/00
Weight: 12-18 kg/pc
9Elau VietnamFirmware-Version: V00.16.xx
VDM01D10AL00
MC-4/11/10/400
LT: 13 Tage nach Auftragseingang
Motorcontroller
10A nominal current (25A peak current)
integrated bleeder
please specify firmware version
Weight: 3 – 5 kg
10Elau VietnamELAU Motor SH-100/40080/0/1/00/00/00/00/00
Weight: 12-18 kg/pc
11Elau Vietnam(Model: C400/10/1/1/1/00
VCA07AAAA0AQ00 HW 3IE410476
2228182402 3912 FW V00.22.xx)
VCA07AAAA7AA00
PACDRIVE C400/10/1/1/1/00
12Elau VietnamFirmware: V00.22.XX
VCA07AAAA0AQ00
PacDrive C400/10/1/1/1/00
13Elau VietnamFirmware: 00.22.XX
VCA07AAAA0AQ00
PacDrive C400/10/1/1/1/00
LT: 13 Tage nach Auftragseingang
Controller for Motion and Logic
up to 16 servo axes
Profibus DP or CANopen onboard
Ethernet, RS232, RS485 Interface
Master Encoder Input
14Elau VietnamVIL3AB11AN3AA00
SCL055/15010/A/30/A0/BB/03/103
0050000009600
(SCL-055/15010/A/30/A0/BB/03/103)
15Elau VietnamVW3E1105R012
E-MO-105 SCL055 HYB-AIR 1.2m
16Elau VietnamFirmware: 00.22.XX
VCA07AAAA0AQ00
PacDrive C400/10/1/1/1/00
LT: 13 Tage nach Auftragseingang
Controller for Motion and Logic
up to 16 servo axes
Profibus DP or CANopen onboard
Ethernet, RS232, RS485 Interface
Master Encoder Input
17Elau VietnamCode: SM-140/30/210/P1/45/S1/B0
18Elau VietnamCode: SM-140/30/210/P1/45/S1/B0
19Elau VietnamALIMENTATORE PS5 VPM02D20AA00
20Elau VietnamVCA09AAAA0AA00 C600/10/1/1/1/00
21Elau VietnamVPM02D20AA00
22Elau VietnamVCA09AAAA0AA00
PACDRIVE
C600/10/1/1/1/00
FW: SERIAL
23Elau VietnamSERVOMOTORE ISH COD.VIA0702D12A0000
24Elau VietnamVIA0702D12A0000
ISH070/60017/0/1/00/0/00/10/00
25Elau VietnamELAUVIL3AB11AN3AA00 ELAU SCL055 1,5KRPM IP65 KEY SINGLE
26Elau VietnamELAUVIL3AB11AN3AA00 ELAU SCL055 1,5KRPM IP65 KEY SINGLE
27Elau VietnamC400/10/1/1/1/00
VCA07AAAA0AQ00
FW V00.22.xx
28Elau VietnamVIA0702D11A0000
ISH070/60017/0/1/00/0/00/00/00
29Elau VietnamELAU13130245
ELAU MC-4/11/03/400 (13130245)
30Elau VietnamVIA1002C01F0000
31Elau VietnamELAU MC-4/11/10/400 (13130247)
32Elau VietnamELAU MC-4/11/10/400 (13130247)
33Elau VietnamCable for MC-4
34Elau VietnamELAU MC-4/11/10/400 (13130247)
35Elau VietnamELAUVW3E3057R030 ELAU PROGRAMMING CABLE MC 4 3 0M
36Elau VietnamVDM01D10AA00
MC-4/11/10/400 - FW: V00.22.XX
37Elau VietnamVW3E3057R030
38Elau VietnamELAU MC-4/11/10/400 (13130247)
39Elau VietnamALIMENTATORE PS5 VPM02D20AA00
40Elau VietnamABLE VW3E1117R030
41Elau VietnamSH30702P02F2000
SH070/60020/0/0/00/00/00/11/00
42Elau VietnamELAU MC-4/11/22/400 VDM01D22AL00
43Elau Vietnam ELAU PAC DRIVE BM-4/10 VPM030000000 
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?