Lexium 52, Motors elau - servo drive elau - elau vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

15:25 - 13/03/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

Lexium 52 & MotorsStand alone servo drives and servo motors for PacDrive 3

Stand alone servo drives from 0.4 and 7 kW for PacDrive based automation solutions

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/13/4269938909_1520929466.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?